TABLE OF CONTENTS

Introduzione
Abbreviazioni bibliografiche
I. Lucerne di età repubblicana
II. Lucerne di età imperiale fabbricate a matrice
III. Lucerne tardoromane
IV. Lucerne configurate
V. Forme aperte
VI. Lucerne bronzee
VII. Marchi di fabbrica
VIII. Considerazioni conclusive